Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Προΐσταται αυτής Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών.

Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από Γραμματεία, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης, το οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων.

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2018, διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν η κυρία Μαρία Σταυροπούλου. Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου από τις 19 Απριλίου 2018 είναι ο κύριος Μάρκος Καραβίας (ΦΕΚ αρ. 220, 18/04/2018).

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:

Διεύθυνση:

Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Τηλ: 210 6988500 – Φαξ: 210 6988586

E-mail: asylo@asylo.gov.gr