Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Προΐσταται αυτής Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών.

Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από Γραμματεία, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης, το οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων.

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2012, διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου είναι η κυρία Μαρία Σταυροπούλου.

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:

Διεύθυνση:

Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα

Τηλ: 210 6988500 – Φαξ: 210 6988586

E-mail: asylo@asylo.gov.gr