Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας

Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου 2014. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας. Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. πρωτ. οικ,/11303/21.7.16 (ΦΕΚ Β ́ 2335) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 92 & Παναχαικού 26224, Πάτρα

Τηλ: 2610-318171, 2610-323219
Φαξ: 2610-318177

E-mail: pga.patras@asylo.gov.gr