Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας

Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου 2014. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδας υπάγεται η εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 92 & Παναχαικού 26224, Πάτρα

Τηλ: 2610-318171, 2610-323219
Φαξ: 2610-318177

E-mail: pga.patras@asylo.gov.gr